35 сұрақтың 1 - сұрағы

Әр үш бекітуді қарап, сол немесе басқа кәсіптік қызметтердің тартымдылығы Сіз үшін қай орында екенін белгілеңіз. Кейбір блоктарды бекіту Сізге тартымды немесе тартымды емес болып тең көрінуі мүмкін. Кез келген жағдайда Сіз таңдау жасауға тиістісіз.