Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ

Қазақ

Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті депутаттар!

17.10.2016 231 қолданушы көрді

Мемлекет басшысының «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» мақаласы

Қазақ

17.10.2016 108 қолданушы көрді

Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее

Орыс

Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті депутаттар!

17.10.2016 228 қолданушы көрді

Статья Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте»

Орыс

1 января 2016 год

20.10.2016 166 қолданушы көрді

Қазақстандағы шетелдік жұмыс күші: кім және қайдан?

Қазақ

«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның мамандарымен Қазақстанға тартылған шетелдік жұмыс күшін мамандықтар, сала және аймақтар бойынша талдау жасалды.

21.05.2018 71 қолданушы көрді

Иностранные специалисты в Казахстане: кто они и откуда?

Орыс

Специалистами АО «Центр развития трудовых ресурсов» проведена работа по анализу привлеченной иностранной рабочей силы в Казахстан

21.05.2018 126 қолданушы көрді

Жаһандық еңбек нарығының трендтері

Қазақ
21.05.2018 65 қолданушы көрді

Тренды глобального рынка труда

Орыс

Складывающаяся ситуация на рынке труда всегда находится в центре внимания государства, бизнеса и общества в целом.

21.05.2018 131 қолданушы көрді

Кадрлардың қажеттілік туралы

Қазақ

Ағымдағы жылы кәсіпорындардан сауалнама жүргізуден басқа, "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" мамандарымен кадрлардың қажетілігін анықтау жөнінде ОРТАША ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ БЕС ЖЫЛҒА БОЛ

18.05.2018 60 қолданушы көрді

О потребности в кадрах

Орыс

Специалистами АО «Центр развития трудовых ресурсов» проведена работа по СРЕДНЕСРОЧНОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПРОГНОЗУ (2018-2022 ГОДЫ) по определению потребности в кадрах.

18.05.2018 131 қолданушы көрді

Беттер