«Қазақстанның еңбек нарығы: жаңа реалия жағдайындағы даму» ұлттық баяндамасы, 2021 ж.