Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ

Казахский

Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті депутаттар!

Дата создания: 23.02.2016

Мемлекет басшысының «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» мақаласы

Казахский

Дата создания: 23.02.2016

Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее

Русский

Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті депутаттар!

Дата создания: 23.02.2016

Статья Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте»

Русский

1 января 2016 год

Дата создания: 23.02.2016

2017 жылғы 1 шілдеге дейінгі Жұмыспен қамту орталықтарының қызмет нәтижесі туралы (инфографика)

2017 жылдың басынан жұмыспен қамту орталықтарына 328 мың адам қатынасты. Қалаларда 50,7 %, ал ауылдарда 49,3%. Әрбір 2-ші адам 16-18 жаста.

Казахский
Дата создания: 09.11.2017

Жеке жұмыспен қамту агенттіктері

Казахский
Дата создания: 18.10.2017

О результатах деятельности центров занятости на 1 июля 2017 года (инфографика)

С начала 2017 года в центры занятости обратились 328 тыс. человек. В городах 50,7 %, а в селах 49,3%. Каждый второй обратившийся в возрасте 16-18 лет.

Русский
Дата создания: 12.10.2017

Жұмысқа орналасу бойынша онлайн-алаңдары

Казахский
Дата создания: 07.09.2017

Онлайн-площадки по трудоустройству

Русский
Дата создания: 08.08.2017

Частные агентства занятости

Русский
Дата создания: 04.08.2017

Страницы